Balkan junior & cadets Championship Kraguevac 2013

Many medals for our students for national team:

  • gold medal Junior female Under 21;
  • silver medal cadet female (Misela Dimoska);
  • silver medal female team juniors (Dimoska,Dimoska,Karakasoska);
  • bronze  medal kata Junior Under 21 (Marija Matrakoska);
  • bronze medal  cadet female (Marijana Dimoska);
  • bronze medal Under 21  - 64kg (Marija Matrakoska)